XML English Abstract Print


1- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- مرکز تحقیقات سرطان و آلاینده های محیطی و نفتی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- مرکز تحقیقات سرطان و آلاینده های محیطی و نفتی&گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، amalsaki@gmail.com
چکیده:   (1149 مشاهده)
مقدمه و اهداف:سرطان پستان اولین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است.بقای بیماران در کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای پیشرفته است.متاستاز به عنوان یک پیشامد میانی بر بقای بیماران سرطان سینه تاثیر دارد. این مطالعه با هدف بررسی بقای بیماران بعد از جراحی با در نظر گرفتن متاستاز به­عنوان پیشامد میانی با استفاده از مدل بیماری-مرگ اجرا گردید. 
روش کار: در این مطالعه داده­های مربوط به 165 خانم مبتلا به سرطان پستان که طی سال­های 1385-1393تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، استفاده شده است.داده­ها شامل اطلاعات بالینی و وضعیت میانی و نهایی بیماران است. مدل بیماری -مرگ جهت تعیین عوامل پیش آگهی بر مراحل مختلف بیماری و زمان بقا به کار گرفته شده است.
یافته ­ها: خطر بروز متاستاز در بیمارانی که اندازه تومور بزرگتر از 5 سانتی متر داشته اند 8/3 برابر بیمارانی است که اندازه­ی تومور کمتر از 2 سانتی­متر داشته اند(009/0P=). بیمارانی که بیشتر از 7 گره لنفی آنها درگیر بود 1/3 برابر کسانی که کمتر از دو گره­ی لنفی داشتند دچار متاستاز شده اند(003/0P=). همچنین عامل گیرنده اپیدرمی رشد انسانی(HER2)در بروز متاستاز اثر معناداری نشان (04/0P=).
نتیجه گیری: با استفاده از مدل بیماری­- مرگ مشخص شدکه عواملی چون تعداد گره های لنفی درگیر و اندازه­ی تومور در بروز متاستاز معنی­ دار شدند. لذا لزوم تشخیص زود هنگام بیماری برای جلوگیری از بروز متاستاز و مرگ احساس می­شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۳