یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (دوره 17، شماره 3، پاییز 1400 9-1400) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (دوره 17، شماره 2، تابستان 1400 6-1400) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (دوره 17، شماره 1، بهار 1400 3-1400) - 9 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 5 (ویژه نامه دوره 16 12-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (دوره 16، شماره 4 12-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (دوره 16، شماره 3 9-1399) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (دوره 16، شماره 2 6-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (دوره 16، شماره 1 3-1399) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (دوره 15، شماره 4 10-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (دوره 15، شماره 3 8-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (دوره 15، شماره 2 6-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (دوره 15، شماره 1 3-1398) - 12 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (دوره 14، شماره 4، 12-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (دوره 14، شماره 3، 9-1397) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (دوره 14، شماره 2، 6-1397) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (دوره 14، شماره 1، 3-1397) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - (ویژه نامه دوره 14، 1397، 10-1397) - 11 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (دوره 13، شماره 4, زمستان 12-1396) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (دوره 13، شماره 3، پاییز 9-1396) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (دوره 13، شماره 2، تابستان 6-1396) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (دوره 13، شماره 1، بهار 3-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - (ویزه نامه دوره 13، 12-1396) - 15 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (دوره 12، شماره 4 11-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (دوره 12 شماره 3 7-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (دوره 12، شماره 2 5-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (دوره 12، شماره 1 3-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - (ویژه نامه دوره 12 12-1395) - 11 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (دوره 11، شماره 4، زمستان 94 12-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (دوره 11 شماره 3 8-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (دوره 11، شماره 2 6-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (دوره 11، شماره 1 3-1394) - 10 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (دوره 10، شماره 4 12-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (دور10، شماره 3 9-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (دوره 10، شماره 2 6-1393) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (دوره 10، شماره 1، بهار 93 3-1393) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (12-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (11-1392) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (دوره 9، شماره 2، تابستان 1392 7-1392) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (2-1392) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (12-1391) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (9-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (6-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (4-1391) - 12 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (12-1390) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (9-1390) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (6-1390) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (3-1390) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (12-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (9-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (6-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (3-1389) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (12-1388) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (9-1388) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (6-1388) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (3-1388) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 و 4 (12-1387) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (6-1387) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (2-1387) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 و 4 (11-1386) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 و 2 (6-1386) - 10 مقاله

سال 1385

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 و 4 (12-1384) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb