مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله اپیدمیولوژی ایران در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:
 


CABI
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ebsco (Academic Search Complete, academic search premier)
Embase
Google Scholar
Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
Iran Journal
Islamic World Science Citation Center (ISC)
ProQuest
Ulrich
Scopus
Sherpa Romeo
Worldcat

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
http://irje.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.16.fa
برگشت به اصل مطلب